Har planer för nya stadsdelar på Väster

IMG_1349 (2)

Örebro kommun har tagit fram förslag för nya bostadsområden mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby även tagits fram vilket innehåller två nya stadsdelar, Björklund och Heden, samt komplettering av Mellringe och Västra Runnaby.

– Detta förslag ger oss en helhetsbild över området vilket är viktigt för att få ihop byggnation av 1000-1500 bostäder, skolor, vägar, parker och idrottsplatser. Örebro är inne i en fantastisk utveckling där flera faktorer ger en positiv växelverkan, denna tillväxt innebär fler jobb, mer skattemedel och att Örebro bli en ännu mer attraktiv stad, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

,