Så ska vården spara 180 miljoner

Färre hyrläkare, minskad jourverksamhet, mer arbete ska utföras på dagtid, öppnande av fler vårdplatser, bättre samordning mellan länets sjukhus. Det är några av förslagen på hur sjukvården i Örebro län ska spara pengar.

Enbart minskandet av hyrläkare skulle innebära en besparing på cirka 50 miljoner kronor, enligt den handlingsplan för ekonomin som nu lagts fram. Sammantaget beräknas åtgärderna som föreslås i handlingsplanen kunna minska hälso- och sjukvårdens kostnader med cirka 180 miljoner kronor.

– Kostnaderna inom regionens vårdverksamheter har utvecklats på ett ohållbart sätt, och det gäller nu att kraftfullt hålla i ekonomin. När vi genomfört de förändringar vi ser är nödvändiga kan vi stå starka att möta framtidens utmaningar, såväl kvalitativt som finansiellt, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

,