Miljöpartiet vill se teckenspråk som minoritetsspråk – inte bara modersmål

Programnämnd barn och utbildning fattade på torsdagen beslut om att elever i Örebro kommun ska erbjudas teckenspråk som modersmål. Miljöpartiet la samtidigt fram förslag att kommunen ska utreda att teckenspråk inte bara ska erbjudas som modersmål utan på sikt likställas med minoritetsspråk.

– Jag vill att teckenspråk likställas med minoritetsspråk, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Det skulle vara ett viktigt erkännande och ge fler elever chansen till ett starkt språk.

Enligt beslutet är det barn med vårdnadshavare som har teckenspråk som modersmål som ska få rätt till modersmålsundervisning. Men Miljöpartiet vill även att andra barn ska omfattas, såsom de med syskon som använder teckenspråk eller som har en annan anknytning till språket. Om teckenspråk istället likställdes med minoritetsspråk skulle fler få rätt att söka och kommunen skulle behöva se över möjligheterna att erbjuda utbildning för nybörjare eller barn med ett svagt teckenspråk.

,