Centerpartiet: Hela kommunen ska leva med närodlade idéer

Landsbygdsutveckling

Jag pratar i första hand om kommunens landsbygd men detta kan även översättas till ytterområden och stadsdelar kring staden Örebro. Den kraft och gemenskap som finns ute på landsbygden måste tas tillvara på i mycket större sammanhang. Då pratar jag absolut inte om ”att någon annan” skall göra det utan av oss människor som bor och verkar på landsbygden.

Landsbygden idag i vissa sammanhang tar på sig en ”offerkofta” som är alldeles för stor och otymplig för att passa. Koppla på detta med lite gnällig närkingska ”dä går aldriiiiii” så är ju det inte det smartaste säljargumentet. Tur då att jag bor i kommunens norra del som tillhör Västmanlands landskap för jag tror på landsbygden och dess kraft och potential.

Skämt och sido det gör så klart boende i Närke också men jag vill få fram stoltheten över att bo på landsbygden, inte ursäkten. Med detta sagt så handlar inte en levande landsbygd om en motpol som är lika med en död stad, långt därifrån. Stadens puls skall locka till möten, restaurangbesök och elitidrottsevenemang.

Precis så som det är idag, Örebro är i framkant på många sätt och stadens attraktivitet ökar med den. Landsbygden har inte allting, långt ifrån men vill vi att landsbygden skall ha allting? Nej vart fall inte jag, men det vi människor själva vill skapa tillsammans på orter utanför staden skall vi verkligen genomföra och kämpa för. Om inte vi människor som bor på landsbygden har visioner och framtidsdrömmar vem skall då ha dem åt oss? 

Det är via bygdelag, byalag och andra föreningar som vi formar idéer om vårt närområde och hur vi vill att detta skall utveckla.  När man frågar människor oavsett stadsbor eller landsbygdsbor vill alla ha en levande landsbygd. Nästa fråga blir då, är alla beredda att betala för en levande landsbygd i form av vardagliga val. Vid diverse inköp t ex, väljer du det som produceras i lokalsamhället av företagare och producenter inom ditt närområde. Man kan alltid ropa på ”någon annan” men visioner och del av ansvaret ligger långt närmare än du tror, det ligger hos dig hemma vid ditt köksbord med dina idéer och uppkavlade ärmar.

Se detta inlägg som en spark i baken, en levande landsbygd är ingen utopi i mina ögon. Den finns på många håll i kommunen men vi för dåliga på att visa upp allt gott som sker runt om i våra bygder.

Per-Åke Sörman (C) Kommunfullmäktigeledamot och landsbygdsvän