Urpremiär Länsteatern: Boxaren berör och upprör

Länsteaterns nyskrivna musikal Boxaren är en berättelse om orättvisor, förföljelse och mänskligt lidande.

Historien är verklighetsbaserad och bygger på Johann Trollmanns liv. Trollmann, som hade romsk härkomst, var en framgångsrik boxare i förkrigstidens Tyskland. Han var den bäste men detta var något som inte passade i det rasbiologiskt rena Tyskland. Något som nazisterna klargjorde med brutal tydlighet. Trots sin överlägsenhet i boxningsringen fick Trollmann inte vinna. Segrarna i sport skulle då ha rent ariskt blod i ådrorna.

Länsteaterns uppsättning gör kopplingen mellan det rasrena Tyskland på 1930- och -40-talen med det som skedde på betydligt närmare håll. Nämligen på Västra Marks anstalt i Örebro. Där ”behandlades” kvinnor som av olika orsaker inte ansågs passa in i det svenska samhället. ”Sinnesslöa”, lesbiska och sexuellt frigjorda var några av de epitet som sattes på dessa kvinnor. Kvinnor som hölls inspärrade och som många gånger tvingades till sterilisering. I Boxaren är det dessa kvinnor på Västra Mark som spelar upp Trollmanns historia i en teaterpjäs inom teaterpjäsen.

Boxarens författare Erik Norberg och Alexander Öberg har skapat en musikal med tydligt budskap, berättad på ett rakt sätt utan större komplikationer och med en strikt scenografi av Zofi Nilsson. Hon har skapat en dekor som passar det allvarliga och känslosamma ämnet.

Ensemblen med huvudrollsinnehavaren Mattias Lech klarar i stort att bemästra de musikaliska partierna med de starka sånginsatser som en musikal kräver. Boxaren är sevärd med ämnen som alltid berör och upprör.