Kommunens kockar ska utbildas i vegetarisk matlagning

mat_start_paj_680x460 (2)

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har beslutat att avsätta cirka 350 000 kronor för utbildning i vegetarisk matlagning för kockar inom skola och barnomsorg.

– Miljöpartiet har länge jobbat för att kökspersonal inom skolan och äldreomsorgen ska erbjudas utbildning för att göra den vegetariska kosten bättre, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd.

– Kommunens mål är att matens klimatpåverkan ska halveras till 2020, och det kan bara uppnås om mängden kött minskas betydligt. Miljöpartiet har även lagt förslag om att vegetarisk kost ska vara norm när kommunen arrangerar sammanträden, seminarier och andra möten som arrangeras av kommunen. Kött föreslås i motionen kunna väljas som specialkost för de som önskar.

– Jag är stolt över att vi har ambitiösa hållbarhetsmål i Örebro kommun. För att nå målen jobbar vi på flera fronter, bland annat handlar det om att se över hur de livsmedel vi köper in till kommunens verksamheter påverkar klimatet hållbart och klimatsmart. Ur ett barnperspektiv är denna utbildningssatsning bra både på kort och lång sikt. Barnen får nyttigare mat och de får ärva en mer välmående planet, säger Lennart bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i KSU.

– Örebro kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. Det är vi bland annat genom att erbjuda bra och relevant kompetensutveckling för vår personal. När vi nu genomför den största utbyggnaden av förskolan och skolan sedan 60-talet är det viktigt att vi även fortsätter utveckla klimatarbetet inom skolbespisningen, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Ökad andel vegetariskt och närodlat inom de offentliga köken kommer bland annat innebära minskad klimatbelastning, lägre råvarukostnader och främjande av hälsosamma matvanor. För detta krävs kunskap i att laga god och näringsriktig vegetarisk mat och utbildning av kostpersonal är därför en viktig fråga, säger Rasmus Persson (C) kommunalråd