30 företag vill bygga på Södra Ladugårdsängen – fyra väljs ut

c9pussayv9afzj7rmyh9

Sammanlagt 30 byggaktörer har lämnat in intresseanmälning till de fyra planerade tomterna. Före sommaren kommer kommunen att utse fyra byggherrar som tillsammans får inleda arbetet med en gemensam förstudie för tomterna.

– Just nu är intresset stor för etapp 2 av Södra Ladugårdsängen. Etappen omfattar cirka 350 bostäder i 2-5 våningar med varierade boende- och upplåtelseformer. Örebro kommun har fått in 30 intresseanmälningar till de fyra tomterna. Innan sommaren ska fyra byggaktörer väljas ut, som sedan tillsammans får arbeta fram en gemensam förstudie för tomterna. Förstudien planeras vara färdig i mars 2017. Vi bygger Södra Ladugårdsängen för invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Vi arbetar för en vardagsarkitektur av hög klass och ett långsiktig hållbart byggande, säger Åsa Bellander, stadsbyggnadschef.

Björn Sundin, ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad fortsätter:

– Örebro är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Idag är vi drygt 144 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet hela tiden växer. Tack vare byggandet i bland annat Södra Ladugårdsängen kan staden fortsätta att växa och möta behoven av nya bostäder de kommande åren.

,