Almi lånar ut 600 miljoner till småföretag

Nu lanserar Almi det nya Mikrolånet. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikroföretag över hela Sverige.

Det nya Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

– Det är bra att Sverige drar nytta av de möjligheter som EU erbjuder. Tillgången på kapital är avgörande för företag som vill expandera och nyanställa. Inte minst viktigt är det att företag i startskedet kan få tillgång till finansiering, säger Mikael Fällman, finansieringsansvarig Almi Företagspartner Mälardalen.

Almis nya Mikrolån är riktat till företag i uppstart och mikroföretag med upp till nio anställda. Lånet kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren. Garantin som förhandlats fram mellan Almi och EIF innebär också att Mikrolånet kan ges med förmånligare räntevillkor.