Kraftig ökning av kortbedrägerier i Örebro län

kortbedrägeri

Under 2015 anmäldes 85 000 ID-kapningar hos polisen. Det är fler än antalet cykelstölder under det gångna året. Under 2015 registrerades 10 300 stycken bedrägerispärrar hos UC.

Det är en marginell ökning från föregående år, men utvecklingen de senaste fem åren är talande. Antalet bedrägerispärrar har ökat med 300 procent och snittbeloppet för bedrägeriet har under 2015 ökat med 20 procent.

Jämfört med 2014 visar UC:s bedrägeriunderökning att Gävleborg är det län som ökar med procentuellt flest bedrägerispärrningar med 33 procent, tätt följt av Västmanland och Örebro med 32 respektive 31 procent. En positiv utveckling är att antalet bedrägerispärrar i Stockholms- och Skånes län minskar med -åtta respektive -nio procent.

– Vi ser att snittbeloppet vid bedrägeri ökar, vilket också i sin tur gör att beloppet som ID-kapningar årligen omsätter är hisnande 5,5 miljarder kronor. Det hänger såklart ihop med den markanta ökningen av polisanmälda ID-kapningar. Oavsett är det en kostsam utveckling som måste bromsas, säger Siri Bengtsson, affärsområdeschef för UC Privattjänster.