Serie- och filmfestivaler får pengar – fokus på unga kvinnor

serier

En seriefestival och en filmfestival får utvecklingsstöd från Region Örebro län. I går den 7 april beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn att ge stöd till en filmfestival och för första gången till en seriefestival.

Seriefestivalen, som beviljas 80 000 kr, arbetar med ett tydligt genusperspektiv där kvinnliga serietecknare ska ges stort utrymme. Genom samverkan med flera kommuner och andra aktörer kommer det att hållas föreläsningar, workshops och utställningar som behandlar den samtida seriekonsten. Utöver genusperspektivet kommer seriefestivalen även lägga ett starkt fokus på läsfrämjandefrågor.

Filmfestivalen får stöd med 100 000 kr och kommer att bli en del av musikfestivalen Live at Heart. Precis som Live at Heart i stort arbetar med talangutveckling inom musikområdet lägger filmfestivalen den största kraften på att visa upp unga filmare för en bred publik, och därmed ge möjlighet till talangutveckling och nätverksbyggande.

– Ett särskilt fokus läggs på unga flickor. Båda dessa festivaler lägger kraft på att visa upp kvinnors skapande inom områden som traditionellt varit dominerade av män, vilket ger en extra dimension till dessa evenemang, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn