Sju miljoner till snabbspåret in i vården

Region Örebro län har fått sju miljoner kronor beviljat från Europeiska socialfonden till ett snabbspårsprojekt för att tillvarata kompetens från nyanlända med sjukvårdskompetens. Projektet ska förkorta tiden att få svensk legitimation för personer med utländsk vårdutbildning och därmed underlätta vägen in på arbetsmarknaden.

Till den första omgången har 16 personer tagits in. De flesta av dem har nyss kommit till Sverige från Syrien. Förutom läkare består gruppen av sjuksköterskor, tandläkare och en apotekare. Projektet är ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Örebro kommun.

– Projektet visar på ett bra sätt vad vi kan åstadkomma om vi arbetar tillsammans över gränser, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Förutom att projektet betyder mycket på det personliga planet för deltagarna så innebär det också att vi bättre kan ta tillvara den kompetens som finns hos många av dem som flytt till Sverige och Örebro län.

– Tack vare bidrag från Europeiska strukturfonden kan vi långsiktig utveckla en arbetsmodell där vi arbetar systematiskt och utformar pedagogiska metoder och interkulturell kompetens, säger Maria Åkesson, personaldirektör. Det här projektet är ett sätt för oss att fånga upp potentiella medarbetare som skulle kunna bidra med kunnande till hälso- och sjukvården.

,