M säger nej till föreslagen storregion

– Förslaget till ny storregion för Svealand och Örebro är helt oacceptabelt, det säger Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot från Örebro.

Förslaget innebär att en stor del av underlaget för den högspecialiserade sjukvården vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) försvinner.  Därmed hotas det mesta av den högspecialiserade vården vid USÖ, och man drar undan mattan för läkarutbildningen i Örebro.

– Totalt handlar det om vård för ca 500 miljoner kronor och uppemot 1000 arbetstillfällen vid USÖ som nu hotas av förslaget. Värmland är Örebros enskilt viktigaste kund med 40 procent av den sålda högspecialiserade vården vid USÖ. Värmlands patienter skapar den kritiska massa som gör att USÖ kan bedriva högspecialiserad vård av god kvalitet inom sina nischer, säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län.

– Jag har själv jobbat på Thorax-kliniken och vet hur viktiga patienterna från Värmland är, säger Lotta Olsson.

– Kommitténs förslag innebär att ett väl fungerande samarbete runt ett av landets sju universitetssjukhus bryts sönder. Det innebär en osäker framtid för Sveriges nyaste läkarutbildning och dess i dag ca 130 platser. Därför ställer jag en interpellation till sjukvårdsministern om vad han tänker göra för att inte slå undan benen för både den högspecialiserade sjukvården vid USÖ och läkarutbildningen vid Örebro universitet. Jag är övertygad om att läkarutbildningen i Örebro är bra och viktig och att Universitetssjukhuset Örebro behövs, men då måste också underlaget för den högspecialiserade vården finnas kvar, avslutar Lotta Olsson.