Reparationsarbeten utförs på Trädgårdsgatan – begränsad framkomlighet under tiden

Trädgårdsgatan

Mellan april och juni utför Örebro kommun underhållsarbeten på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan. Först ut är sträckan mellan Stortorget och Nygatan. Från vecka 15 till 19 är gatan avstängd och trafiken leds om.

Under våren utför Örebro kommun underhållsarbeten på vatten- och avlopps-ledningsnätet på Trädgårdsgatan i centrala Örebro, vilket kommer att medföra avstängningar och begränsad framkomlighet.

Vecka 15 – 19: Trädgårdsgatan, mellan Stortorget och Nygatan och korsningen Nygatan/Trädgårdsgatan. Gatan är helt avstängd för trafik, ambulans och brandkår kommer att kunna passera.

Vecka 19 – 25: Trädgårdsgatan, mellan Nygatan och Rudbecksgatan. Begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet, en fil i varje körriktning är öppen för trafik.