Länsteatern står värd för ung amatörteaterkonferens

Den 15 – 17 april samlas nära hundra ungdomar från Mellansverige när Örebro länsteater står värd för den årliga regionfestivalen i LÄNK-projektet. Sju amatörteatergrupper samlas för att visa upp sig för varandra och för en feedbackgrupp av yrkesverksamma inom teater och scenkonst.

Grupperna som medverkar kommer från Kristinehamn, Norrköping, Västerås och Örebro och man kommer att spela både på Nya China och Nya Teatern. LÄNK-projektet drivs av Riksteatern med syfte att ta fram nyskriven dramatik för skolor och unga amatörensembler (15-20 år).

Riksteatern beställer pjäser av landets hetaste dramatiker och ger skol- och amatörensembler möjlighet att sätta upp nya pjäser, specialskrivna för dem. Klasser och grupper ges sen möjlighet att spela föreställningen på sin ort och på en professionell teaterscen.

Ett antal läns-, regions- och stadsteatrar ställer lokaler och personal till förfogande för medverkande ensembler. Genom coaching, workshops och möten får unga ensembler kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor.