84,6 miljoner ur vårbudgeten till länets välfärd

Region Örebro län får 84,6 miljoner kronor årligen i tillskott för ytterligare satsningar på den gemensamma välfärden. Det framgår av regeringens vårbudget som presenterades idag.

Totalt omfattar investeringen tio miljarder kronor mer till välfärden per år, och syftet är att kommuner, landsting och regioner ska kunna anställa fler. Det gäller viktiga yrkesgrupper inom bland annat vård och omsorg.

– De här pengarna är verkligen välkomna och behövs till viktiga investeringar i hälso- och sjukvård och andra länsfrågor som kollektivtrafik, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Vi får nu ökade möjligheter till kompetenshöjande åtgärder och att kunna rekrytera i Region Örebro län. Jag ser också att det blir möjligt att anställa fler AT-läkare som nu i vår utexamineras från Örebro universitet.

– Men tillskottet innebär inte att vi får lätta på det arbete vi inlett med att minska kostnadsutvecklingen. Kostnaderna för vården ökar i regionen precis som i landet i stort, och allt större krav ställs på utveckling i form av infrastruktur och kommunikationer. En av våra största utmaningar är den demografiska utvecklingen med allt fler äldre som behöver sjukvård.

– De här pengarna ska användas med största ansvar för att göra sådana investeringar som fortsatt kan garantera såväl en hälso- och sjukvård med hög kvalitet som en god utveckling i andra läns- och regionfrågor, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Den här permanenta ökningen är viktig, inte bara för den budget vi har att förhålla oss till i dagsläget, utan även för den långsiktiga utmaningen inom hälso- och sjukvården, säger regionrådet Catrin Steen (MP). 

– Siffror från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, visar på att landsting och regioner ekonomiskt bara kommer att klara hälften av det resursbehov som finns nationellt i vården år 2030 om vi inte lyckas förändra utvecklingen. Nu gäller det för oss att hålla i dessa pengar, så att vi kan garantera bra vård och en hållbar utveckling för hela länet även i framtiden, säger Catrin Steen.

,
One comment on “84,6 miljoner ur vårbudgeten till länets välfärd
  1. Vad märkligt att ni inte publicerade sista delen av pressmeddelandet. “Att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet nu ökar det generella statsbidraget på det här sättet bidrar till att vi får ännu bättre förutsättningar att verka för jämlik och jämställd hälsa i hela vårt län, t ex genom att fler människor kan få arbete och därmed minskade klyftor, säger regionstyrelsens vice ordförande Jihad Menhem (V).” Se hela här…. https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Pressmeddelanden/2016/2016-04-12_b/

Comments are closed.