Mp om vårbudgeten: Välfärdsmiljarderna kommer att stärka Örebro

Örebro och Sverige växer, ekonomin går bra och fler än på länge har ett arbete att gå till. Det skapar nya möjligheter för oss att bygga ett grönt, klimatsmart, jämställt och integrerat Örebro. Regeringens samhällsbygge är mer hållbart än nedskärningar och sänkta skatter.

Miljöpartiet Örebro välkomnar att regeringen skjuter till närmare 90 miljoner kronor till Örebro kommun redan från och med nästa år, som en del av de 10 miljarder kronor per år som satsas på välfärden i landet. Det finns flera viktiga investeringar Miljöpartiet ser att Örebro behöver göra.

Nu levererar regeringen ett viktigt tillskott för att vi ska kunna säkra kvalitén i verksamheterna och bygga kommunen för framtiden. Syftet med välfärdsmiljarderna är att höja kvaliteten i välfärden. Pengarna beräknas skapa 10 000 nya jobb i hela landet. Det innebär många fler lärare i skolan, fler sjuksköterskor och undersköterskor, fler socialsekreterare och fler i andra viktiga yrkesgrupper inom välfärden.

Örebro växer och vi vill ge fler ett bra välkomnande. Då är det bra och viktigt att även resurserna blir större. Med permanenta pengar kan vi anställa fler i skolan och välfärden. Välfärdsmiljarderna kommer att stärka Örebro.

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet påbörjat ett investeringsprogram på 60 miljarder per år. Det är det största samhällsbygget Sverige har gjort på flera decennier, och redan nu syns flera ljuspunkter i samhället: arbetslösheten pressas ner, skolorna anställer tusentals fler och Sverige leder klimatomställningen. Svensk ekonomi utvecklas starkt.

Örebro bidrar starkt i denna utveckling och vi ska fortsätta att göra det, men på ett sätt som kommer alla örebroare till del. Örebro är en delad stad med en utbredd boendesegregation och därmed också skolsegregation. Örebro har svaga skolresultat jämfört med liknande kommuner och kommunen har en bra bit kvar till att bli klimatneutral.

Vi behöver skjuta till resurser för att satsa förebyggande i skolan och på det sociala området vilket ger minskade kostnader på sikt. Alla örebroare vinner på det. Miljöpartiet föreslog redan i sitt förslag till budget för Örebro kommun 2016 att höja skatten med 60 öre och nu välkomnar vi regeringens satsning i vårbudgeten. Det behövs förebyggande åtgärder för att ta itu med segregationen och de svaga skolresultaten i Örebro.

De närmare 90 miljoner kronor som regeringen tillför Örebro kommun kan användas till viktiga insatser. Utan förebyggande åtgärder kommer problemen växa i samma takt som kommunen växer.

Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet