Stopp för kommersiell fotografering på förskolan

skolfoto (2)

Nu är det stopp för kommersiell fotografering på förskolorna i Örebro kommun. Beslutet gäller de enskilda bilderna på barnen. Det är dock även fortsättningsvis tillåtet för en professionell fotograf att komma och ta gruppbilder på förskolegrupper. Redan ingångna avtal mellan fotoföretag och kommunen gäller.

,