Flygplatsen planerar för fler destinationer – Helsingfors kan bli porten österut

Helsingfors-Vanda-Flygplats (2)

Örebro flygplats planerar att utvidga den reguljära trafiken. Flyg till Helsingfors kan bli en ny destination för fortsatta resor till Asien. Det lokala näringslivet har behov av att nå marknader i öst.

Vd Mikael Smedberg berättar vidare att de även redan nu ser över turen till Köpenhamn. Som det är idag är det många resenärer som reser ut från Örebro tidigt i veckan och trycket på biljetter från Köpenhamn är som störst i slutet på veckan, förklarar han. Ett resmönster som gett Mikael och hans personal en tydlig fingervisning om vad kunderna vill ha när det gäller reguljärflyg till och från Örebro.