Köpenhamnslinjen ett lyft för Bandi – flyger till dotterbolaget i Danmark

bandi-img-1

– Tack vare den nya flyglinjen mellan Örebro och Köpenhamn har vi ökat vår effektivitet och minskat våra restider avsevärt. Under 2014 förvärvade vårt dotterbolag Goodstep AB ett bolag med sin verksamhet i Köpenhamn. Inledningsvis reste vi flera gånger i månaden mellan Kumla och Köpenhamn med bil vilket är både ineffektivt och har onödigt stor miljöpåverkan, säger Johan Lindmark vd Band.

– Tack vare ett relativt konkurrenskraftigt biljettpris på flygbiljetterna använder vi i dagsläget uteslutande flyget som transportmedel mellan våra företag i koncernen, säger Johan.

– Vi kan dessutom åka till Köpenhamn tidigt på morgonen och hem redan på kvällen. Flyglinjen har dessutom effektiviserat resorna till vårt inköpskontor i Shanghai. Istället för att resa från Arlanda via Köpenhamn till Shanghai kan vi nu åka direkt från Örebro via Köpenhamn till Shanghai. Att biljetterna dessutom kan bokas via SAS är mycket positivt. Detta blir väldigt enkelt och smidigt för våra medarbetare och dessutom uppskattas närheten till Örebro airport när man kommer hem från en resa från Asien. 20-30 minuter efter landning är man åter i hemmet. Vi hoppas verkligen att denna flyglinje blir lönsam och att den blir kvar på Örebro airport på lång sikt. Det har verkligen blivit ett ”lyft” för vår koncern.