V om vårbudgeten: Viktigt tillskott för att anställa fler

För Örebro kommuns del innebär det 89 miljoner kronor för 2017. Det innebär ett mycket viktigt tillskott och vi kommer använda dessa extra resurser till att anställa fler händer, fötter och hjärtan i äldreomsorgen, barnomsorgen, socialtjänst och skolan.

Satsningen på de tio välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord i höst. Nu tar tar Sverige viktiga steg i rätt riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla den välfärd vi alla behöver.

Nu hoppas jag bara att ledningen i Örebro använder pengarna klokt och inte låter dem försvinna i ännu ett privatiseringsexperiment som exempelvis Lov (lagen om valfrihetssystem). Hur pengarna ska användas är nämligen upp till varje kommun och landsting. Vi förutsätter att socialdemokraterna i Örebro diskuterar fördelningen med oss eftersom det är vi som är avsändare.

Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.