“Lägg myndighet för jämställdhet i Örebro”

Lägg den nya jämställdhetsmyndigheten i Örebro. Det föreslår landshövding, kommunalråd, regionråd och universitetsrektor i ett brev till regeringen.

Brevet undertecknades tidigare i veckan och har nu landat på barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs bord.

I höstas lämnade Cecilia Schelin Seidegård ett slutbetänkande om jämställdhetspolitiken och hur den ska styras i framtiden. Ett av förslagen var att inrätta en helt ny jämställdhetsmyndighet. Det har fått landshövding Maria Larsson, regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro Kenneth Nilsson och Örebro universitets rektor Jens Schollin att agera.

“Den bör förläggas till Örebro. Den kan med fördel också samlokaliseras med en ny ”Myndighet för familjerätt och föräldraskap” då det finns samordningsvinster såväl innehållsmässigt som administrativt att göra detta”, heter det i brevet.

,