Mp: Vi skapar en dialog om kulturens roll för ett växande Örebro

Miljöpartiet i Örebro tycker att kommunen bör genomföra en medborgardialog om den stora och dyra satsningen på att bygga ett nytt Kulturkvarter i centrala Örebro. Men när kulturnämnden röstade om förslaget på det senaste sammanträdet med Kulturnämnden så var det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som röstade för en medborgardialog.

Därför inleder nu Miljöpartiet på egen hand en serie samtal om kulturens roll i ett växande Örebro. Jag tycker att det är tråkigt att det bara är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som vill fråga örebroarna vad de tycker om kulturen och vilka förutsättningar vi behöver skapa för att kulturen ska kunna utveckla sammanhang som får Örebro att hålla ihop.

Samtalen inleds tisdag 19 april klockan 18.00 med ett öppet panelsamtal på Kafé Kulör vid Järntorget i Örebro. Då kommer olika människor som arbetar med sammanhang som stärker kulturen i Örebro att diskutera kulturens roll i ett växande Örebro. Ett av de ämnen som tas upp då är planerna på ett nytt kulturkvarter.

Kommunledningen vill att Kulturskolan och Stadsbiblioteket ska finnas i kvarteret, men exakt vilket innehåll det ska ha är inte beslutat. Miljöpartiet tycker att är dags för en dialog med örebroarna om hur de ser på planerna på ett kulturkvarter, vad de vill att det ska innehålla, vad de har för förväntningar på sitt stadsbibliotek samt hur de tänker kring Kulturskolan.

När kommunen överväger en satsning för 500 miljoner med stora årliga kostnader som påverkar kulturlivet är det klokt att prata med örebroarna först. Om de styrande politikerna pratar med örebroarna först efter att alla beslut är fattade blir det inte dialog utan förankring. Nu finns gott om tid inför beslut till just dialog.

De samtal som Miljöpartiet nu öppnar kommer att ta upp flera ämnen, som tillgången till scener och kulturrum i kommunens alla delar, hur delande och deltagarkultur kan utvecklas och vilka förutsättningar som krävs för att det ska utvecklas fler starka sammanhang där olika örebroare kan mötas.

Niclas Persson (MP), kommunalråd och ersättare i Kulturnämnden