Örebro får 1,4 miljoner till kultur i förskolor och grundskolor

Alla tolv kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 24 000 elever beräknas få del av insatserna. Örebro kommun får 1,4 miljoner i satsningen.

– De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.