Christina Örnebjär (L): Om underhållet av vägarna inte prioriteras riskeras trafiksäkerheten

Regeringen har nu presenterat sin budget med en stor besparing på en halv miljard kronor som skulle ha gått till vägunderhåll. Örebro län är en stor logistikregion med många pendlare och frågan är hur det här kommer drabba näringsliv och privatpersoner.

Vi har flera flaskhalsar, inte minst på E20 som är en av landets viktigaste transportleder och regeringens politik hjälper knappast till för att förbättra situationen för alla de som befinner sig på vägarna. Om underhållet av vägarna inte prioriteras riskerar även trafiksäkerheten att försämras ytterligare, ett stort problem om vi ska nå nollvisionen för antalet omkomna i trafiken.

Christina Örnebjär (L)