Ola Karlsson (M): Regeringens förslag slår hårt mot långtidssjukskrivna

Regeringsförslaget om ökade kostnader för långtidssjukskrivna slår hårt både mot Region Örebro län och mot de sjukskrivna. Det är ett ytterligare ett skäl varför det är ett så stort bekymmer att långtidssjukfrånvaron bland kvinnor i vården ökar kraftigt i vår (S)-styrda region.

2014 var långtidssjukfrånvaron för kvinnor 4,0 %, 2015 var den 4,3 % och februari 2016 (senast tillgängliga siffran) var den 4,9 % i Regionens organisation. Förslaget ökar kostnaderna för Regionen och gör det svårare för dem med många sjukskrivningar att få ett nytt arbete.

Det riskerar att öka utanförskapet och på sikt även belastningen på sjukvården och psykiatrin. I ett län som Örebro där köerna till operation och behandling är bland de längsta i landet riskerar förslaget att slå extra hårt. Här är risken stor att sjukskrivningarna blir extra långa i väntan på sjukvårdens åtgärder. Förslaget innebär att arbetsgivaren ska betala 25 % av sjukpengen efter den 90 sjukskrivningsdagen.

Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län med anledning av en interpellation han lämnat in