Snabba försäljningar av villor – köp 20 dagar efter annonsen läggs ut

till salu

Tiden det tar att sälja en bostad skiljer sig åt beroende på var i landet du bor. Genom att titta på hur länge en genomsnittlig annons ligger ute kan vi ta tempen på bostadsmarknaden. Korta annonseringstider tyder på en het marknad medan längre på en lugnare marknad.

I Örebro län tog det i snitt 23 dagar under det första kvartalet att sälja en villa från det att annonsen lagts ut. Samma period förra året tog det 32 dagar.

Under 2015 pratades det mycket om att amorteringskravet skulle träda i kraft. Det ledde till att många valde att sälja sin bostad under våren och annonseringstiderna i riket sjönk mellan februari och mars.

– I år är annonseringstiderna ännu kortare men skillnaden mellan februari och mars är inte lika påtaglig. Förra våren bidrog det stundande amorteringskravet till en hetsig marknad där många bostäder såldes snabbt och många redan innan visning. I år är det fortsatt snabba försäljningar men marknaden upplevs ändå på många håll vara lugnare än förra våren trots att amorteringskravet nu ser ut att bli verklighet, säger Josephine Linghammar, marknadsansvarig på Booli.