Tegelbruket samlar företagare för en dag om samhällsengagemang

tegelbruket

Allaktivitetshuset Tegelbruket på väster i Örebro tar nu nya grepp i arbetet med att stärka det lokala samhällsengagemanget. Den 28e april samlar man länets företagare till en CSR-dag för att tillsammans vidareutveckla det gemensamma arbetet för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i l länet.

CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som blir allt viktigare i näringslivet. Företag går i olika grupperingar samman för att tillsammans ta ansvar för hur man kan påverka samhället ur såväl ekonomiska, som sociala och miljömässiga perspektiv. På Tegelbruket har CSR-arbetet pågått sedan husets uppstart 2013.

Tillsammans med sina befintliga CSR-partners vill Tegelbruket nu inspirera ännu fler företag att vara med och ta gemensamt samhällsansvar. Den 28e april arrangeras därför CSR-dagen där målet är att skapa kännedom om CSR-begreppet för att stärka det lokala samhällsengagemanget.

Christer Wettéus, projektledare på Tegelbruket menar att det är en viktig dag ur flera aspekter.

– CSR är fortfarande ett relativt nytt begrepp. Vi vill sprida dess viktiga innebörd och hoppas att dagen skall inspirera till engagemang. Det är viktigt att vi som kan tar vårt ansvar med de medel vi har, tillsammans blir vi starka och kan göra skillnad, menar Christer Wettéus.

Samtal om vilka konkreta behov som i dagsläget finns i Örebro kommer under dagen varvas med talare som exempelvis Swedbanks och Löfbergs Lilas hållbarhetschefer Amanda Jackson och Eva Eriksson. Programmet börjar 11.30 den 28 april på Tegelbruket och alla intresserade företag och organisationer är välkomna att anmäla sig.