Länsteatern spelar mot hedersrelaterat våld

kärleken är fri

Under våren flyttar föreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? regisserad av Örebro länsteaters konstnärlige ledare Michael Cocke till Örebro. KÄRLEKEN ÄR FRI!? hade premiär våren 2014 och är en del av ett nationellt Arvsfondsprojekt med samma namn som drivs av Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och andra frivilligorganisationer.

Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Metoden går ut på att polis, socialtjänst och frivilligorganisationer tillsammans informerar i skolor om barns rättigheter och vart man kan vända sig om dessa kränks. Dessutom har projektet startat en nationell stödlinje för unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur, tradition och samhälle. Det handlar om ungas rättigheter till sin kropp, sin sexualitet och att själva få välja partner. Även om det främst är flickor som är utsatta förhedersrelaterat våld och förtryck så är även pojkarna utsatta. De tvingas även till att kontrollera sina systrar.

I föreställningen berörs också hur det kan vara att leva som hbtq-person inom en hederskontext. Rättighetsperspektivet och kärlekstemat utgör grunden för föreställningen som riktar sig till en bred publik. Föreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? togs från början fram av Folkteatern i Gävleborg och spelar just nu sin fjärde spelperiod på turné i Luleå och Umeå. Den 1 maj överförs ansvaret för föreställningen till Örebro länsteater men kommer att försätta turnera i Örebro och resten av landet under 2016-2017.

Foto: Kicki Nilsson/ ICON