Flera nya i universitetets styrelse

Regeringen har utsett åtta externa ledamöter till styrelsen för Örebro universitet. Hans Sandebring fortsätter som ordförande. Nya i styrelsen är Olivia Wigsell, generaldirektör för Socialstyrelsen, Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionråd i Region Örebro län, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv och före detta högskole-och forskningsminister, Mats Lindgren, vd för Kairos Future och Andreas Nordbrandt, vd för Atlas Copco Rock Drills.

Marie Demker, professor vid Göteborgs universitet och Katrine Åhlström Riklund, professor vid Umeå universitet är kvar från den gamla styrelsen. I styrelsen ingår även universitetets rektor. Den nya styrelsen tillträder 1 maj i år, med en ettårig mandatperiod.

Universitetsstyrelsen är det högsta beslutande organet. Den ansvarar för att myndigheten fullgör sina uppgifter och tar beslut i övergripande frågor. Den normala mandatperioden för universitetsstyrelser är tre år men den nya styrelsen tillsätts nu för en ettårsperiod eftersom regeringen troligtvis kommer att förändra nomineringsprocessen för ledamöter till universitetsstyrelser. Universitetets lärare väljer tre lärarrepresentanter och studentkåren väljer tre studentrepresentanter. Fackliga representanter har yttrande- och närvarorätt.

,