Helena Vilhelmsson (C): Kandiderar till ordförande för Centerkvinnorna

I helgen har Centerkvinnorna sin förbundsstämma i Umeå och på lördag ska Sveriges största politiska kvinnoförbund välja ny ordförande. Jag kandiderar till posten som förbundsordförande för Centerkvinnorna. De senaste åren har Centerkvinnorna jobbat målmedvetet med politiska åtgärdspaket vad gäller en modern föräldraförsäkring, ett rimligt pensionssystem samt nu på stämman fattas beslut om ett nytt miljöprogram.

Alla fyllda med politiska förslag, färdiga att läggas, om och om igen, tills de går igenom och bidrar till ett mer jämställt samhälle. Om jag får förtroendet att bli Centerkvinnornas ordförande vill jag fokusera på att motverka våld mot kvinnor. Att det i Sverige år 2016 fortfarande förekommer våld mot kvinnor, ofta i nära relationer, är inget annat än en skam och ska förpassas till historiens bakgård. Kvinnor måste stödjas i att ta – tillbaka – makten över sig själva och sin egen kropp. Jag förfäras över de strömningar, tendenser, signaler som alla bidrar till att förminska och försvaga vår rätt att bedöma vår egen kropp. Hur vi vill gå klädda, omgivningens förväntningar på kroppsideal, om och när vi vill ha sexuellt umgänge, när vi behöver göra abort. 

Att behöva läsa våldtäktsdomar där kvinnan frågas ut om sina kläder, om hon var tydlig i sitt nej, att höra polismyndigheten uppmana kvinnor att stanna inne för sin egen säkerhet som om det är kvinnans ansvar. Ingen uppmanar män att stanna inne när det är fotbollsderby för sin egen säkerhet. Då träder samhällsinsatser in och står upp för säkerheten. Det är inget annat än ett systemfel och ett tecken på att Sverige inte mår bra. 

Dessa systemfel ska vi mobilisera landets Centerkvinnor att hitta, synliggöra och fördöma. Kompetensen och erfarenheten hos våra 9000 medlemmar är stor och tillsammans ska vi vara det självklara feministiska alternativet inom Alliansen inför valet 2018. Liberal feminism står för grundläggande värden såsom ekonomisk frihet, rätten till sin egen kropp, frihet från våld. 

Helena Vilhelmsson, 51 år, Nora, kandidat till Centerkvinnornas förbundsordförande