Klart vilka som får bygga i Södra Ladugårdsängen

ladugårdsängen

Bara två kilometer från centrala Örebro i Södra Ladugårdsängen ska 230 000 kvadratmeter förvandlas till omkring 3 000 nya hem, där de boende får närhet till både citys utbud och natur. Nu är fem av de elva första byggaktörerna som får sätta spaden i marken klara, efter en snabb markanvisningsprocess där kommunen, byggaktörer och arkitekter samarbetar runt förstudie och planering.

De fem byggaktörerna, som Örebro kommun nu skriver reservationsavtal med är:

BJC, med arkitektbyrå White
HSB, med arkitektbyrå Hållén arkitekter
Jeff, med arkitektbyrå Reflex
Järngrinden, med arkitektbyrå Semrén + Månsson
Botrygg, med arkitektbyrå Sweco

,