Skebäcksbron stängs – och öppnas sedan för trafik i båda riktningarna

skebäcksbron

På onsdag 27 april kl 18.00-24.00 stängs Skebäcksbron helt för trafik, för att torsdag 28 april öppna för dubbelriktad biltrafik. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till Slussbron. Detta för att förbättra ambulansens framkomlighet under arbetena på Trädgårdsgatan.

Under våren utför Örebro kommun underhållsarbeten på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan i centrala Örebro. För att förbättra framkomligheten för framför allt ambulansen öppnas Skebäcksbron för dubbelriktad biltrafik.

Gång- och cykeltrafiken som idag går på Skebäcksbron hänvisas till Slussbron, till dess att Skebäcksbron byggs om 2018.