Kristdemokraterna bjuder in till hearing om integrationsutmaningen

“Den svåra flyktingsituationen i världen innebär stora utmaningar för Sverige och Örebro. Kristdemokraternas utgångspunkt är en humanitär syn på flyktingar. Människor som flyttar hit är en stor tillgång. Det innebär dock inte att vi väjer för de svårigheter som finns. Hur vi lyckas integrera flyktingarna är en ödesfråga för Sverige. Därför har vi nu kallat samman till en hearing där vi kommer att presentera goda exempel på lyckat integrationsarbete i Örebroområdet. Vi kommer också att diskutera de nya utmaningar vi står inför och tänkbara lösningar på dessa”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Medverkande:

Ulf Rohlén, vd Örebrobostäder – om boendefrågan och jobb genom sociala upphandlingar

Marie Holm, rektor Örebro folkhögskola – om att främja integration genom utbildning, Linje 14 – studenter ger stöd till elever i skolor.

Leif Ageland, enhetschef för Perrongen – om mottagande av nyanlända barn för utbildningsplats i alla grundskolor

Moni Höglund, präst i Örebro – civilsamhällets arbete för bra mottagande av flyktingar och stärkt integration

Michael Blixt, förvaltningschef Västerporten – om arbete, nya jobb och företagande genom nyanlända i Vivalla

 Moderater: Ingalill Bergensten

Inledning: Lars O Molin, ordförande Kristdemokraterna Örebro och Lennart Bondeson, kommunalråd för Kristdemokraterna i Örebro kommun

 Datum: Måndag 25 april, kl.18-20

Plats: Vasakyrkan, Örebro (Vasagatan 6).