M: För lång väntan på logoped

Ett och ett halvt års väntan på hjälp från sjukvården för att kunna klara skolan är orimligt lång tid. Vi i Alliansen tycker inte detta är rimligt. Har man behov av hjälp ska man få det snabbt. Man ska inte behöva gå igenom halva gymnasiet innan man får nödvändig utredning och bedömning. Vi vill därför pröva möjligheterna att införa LOV för dyslexi och dyskalkyli. Det är synd att barnen drabbas nu när (S), (V), (Mp) och (SD) avslår vårt Alliansförslag i den ansvariga beredningen.

Barn och unga tvingas vänta alldeles för länge på utredning hos logoped i vårt län. 83 % av barnen tvingas vänta längre än 90 dagar. Många tvingas vänta upp till 1,5 år på utredning av sin dyslexi eller dyskalkyli. Många väljer då att åka till Stockholm för att snabbare få nödvändig utredning och bedömning för att därigenom lättare få nödvändig hjälp för att klara skola och utbildning.

I Stockholms läns landsting infördes vårdval till logoped för att korta de mycket långa väntetiderna. Nu, med vårdval, ligger väntetiderna på 1-3 veckor, en fantastisk förbättring.

Ola Karlsson (m) Oppositionsråd Region Örebro län