Vill utöka tågtrafiken mellan Örebro och Karlstad

Regionstyrelsen har i dag den 26 april för sin del antagit en avsiktsförklaring att inleda en diskussion med Region Värmland om utökning av tågtrafik mellan Örebro och Karlstad. Region Örebro län och Region Värmland har ett gemensamt intresse av att tillsammans utveckla och långsiktigt garantera en interregional tågtrafik av tillräcklig omfattning.

Region Örebro län har tidigare lämnat yttrande på Region Värmlands förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. Region Värmland har nu skickat ut ett kompletterat underlag till remissen för trafikförsörjningsprogrammet. För att kunna fortsätta med planeringen antas nu därför en avsiktsförklaring,

, ,