Anestesi och intensiven fick årets miljöpris inom sjukvården

Anestesi- och intensivvårdskliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, får Region Örebro läns miljöpris för 2016. Priset delades ut i dag den 27 april på Universitetssjukhuset Örebro. Varje år delar Region Örebro län ut ett miljöpris för att uppmärksamma särskilt berömvärda insatser som förbättrar miljön.

Priset för år 2016 delade ut av Catrin Steen, Regionråd (MP) på Miljödagen. Prissumman är 50 000 kr, och ska användas i verksamheten för en miljöaktivitet eller utbildning. Anestesi- och intensivvårdskliniken får priset för ett framgångsrikt miljöarbete, och motiveringen lyder:

”Kliniken har på ett föredömligt sätt gått igenom och förändrat sina arbetsmetoder till ett mer hållbart tänk, med följd att mängden utsläpp av klimatpåverkande gaser kraftigt har reducerats. Detta har samtidigt lett till minskade kostnader för inköp av anestesigaser.Klinikens arbete är ett mycket gott exempel på hur förändrade arbetssätt kan generera positiva effekter även ur miljö- och klimatperspektiv.”