Jens Schollin är ny ordförande för Barncancerfonden

jens s

Barncancerfondens årsmöte valde i helgen en ny styrelseordförande. Jens Schollin, avgående rektor för Örebro universitet tar över rollen som ordförande efter Claes-Göran Östlund som innehaft posten under de senaste sex åren.

– Claes-Göran har lett styrelsens arbete under en väldigt framgångsrik period där Barncancerfonden lyckats öka sin synlighet och sin insamling kraftigt, och därmed kunnat göra utökade satsningar på forskning och stöd till drabbade familjer. Jag vill ge ett stort varmt tack till Claes-Göran och samtidigt välkomna Jens till Barncancerfonden. Jag tror att Jens långa erfarenhet av ledarskap och hans bakgrund som barnläkare gör honom väl lämpad att ta över ordförandeklubban, kommenterar Per Leander, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Jens Schollin är för närvarande rektor för Örebro Universitet och avslutar sin befattning där i juli 2016. Jens är barnläkare i grunden, kunnig i barncancerfrågan och har ett gott kontaktnät inom barnsjukvården och bland svenska lärosäten. Han har erfarenhet av ledarskap, samverkansprojekt och förändringsarbeten i stora och små organisationer. Jens har också erfarenhet av strategiskt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och offentlig sektor vid etablering av en läkarutbildning vid Örebros Universitet.

Valberedningen lade fram Jens som en lämplig kandidat att leda Barncancerfondens styrelse. Årsmötet röstade igenom förslaget.