Regionen ska ansöka om Fairtrade-diplomering

Region Örebro län ska ansöka om att bli en Fairtradediplomerad region. Det beslutade regionfullmäktige den 26 april. Beslutet innebär att motionen från Elin Enes (KD), om att Fairtradediplomera Region Örebro län, bifölls av fullmäktige.

– Vi är glada över att kunna bifalla till Elins Enes motion, säger Catrin Stéen (MP), regionråd. Det känns bra att vi är flera partier som värnar om bra arbetsförhållanden, demokrati och jämställdhet i de länder där vi köper våra produkter ifrån.

– Vi har sedan flera år fört en löpande dialog med Fairtrade Sverige om möjligheten att bli diplomerad region. Att vara Fairtradediplomerad innebär inte att regionen är hänvisad till specifika märken, utan att Region Örebro län ska ställa relevanta krav på miljö-, etiskt- och socialt ansvarstagande, på leverantörer och deras vara eller tjänst vid varje upphandling som organisationen gör.

Fairtrade är den dominerande sociala märkningen och den enda organisation inom etisk handel som erbjuder en diplomering. För att Region Örebro län ska klara Fairtrade Sveriges kriterier för att bli en diplomerad region behöver flera åtgärder vidtas, bland annat att sätta upp kvalitativa mål för inköp av etiskt märkta produkter och en handlingsplan för genomförande.

Region Örebro län behöver också se till att minst hälften av invånarna bor i Fairtradediplomerade kommuner vilket innebär aktiv samverkan med kommunerna i länet.