Studenter drabbade av ”fönstertittare” – så trygga är de på Campus

Efter incidenter med fönstertittare hos boende kring Örebro universitet under vårvintern har den nystartade arbetsgruppen Hyresgästerna unga vuxna ambassadörer i Örebro undersökt hur trygga de boende känner sig. Var femte svarande känner sig otrygg men mer än tre fjärdedelar vill engagera sig för ett bättre boende.

– Det känns otroligt roligt att det finns så många studenter som känner att de vill engagera sig, nu vill vi berätta att vi finns och att vi kan erbjuda många olika möjligheter för att förbättra boendemiljön, säger Hndren Ghasabi Ghaderi, student, engagerad i Huva, Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer i Örebro.

I enkäten som delades ut i bostadsområdena nära Universitetet sa 20 procent av de svarande att de känner sig otrygga på väg till och från hemmet och 34 procent svarade att de inte känner några av sina grannar.

– Därför är det glädjande att 76 procent av de svarande kryssade för att de vill eller kanske skulle kunna tänka sig att delta en aktivitet såsom nattvandring, motionsgrupp, matlagningsgrupp, plantera blommor eller sköta gården i bostadsområdet.

Läs mer i studenttidningen Lösnummer om “fönstertittarna”: http://www.losnummer.se/fonstertittaren-vs-grannsamverkan/