Fler tåg och billigare resor i Mälardalen – nytt avtal med SJ

Fler tåg till Stockholm i rusningstrafik. Direkttåg till och från Arlanda varje dag. Nya och enkla pendlarbiljetter, och dessutom pendlarresor till lägre pris än tidigare. Det är följden av det beslut som regionfullmäktige, tillsammans med fem andra landsting, tog för cirka två år sedan. Nu har det gemensamt ägda bolaget MÄLAB slutit avtal med SJ om start av den utökade trafiken med start från december 2016.

– Det är mycket glädjande att vi nu kommer allt närmare driftstart för den utökade trafiken i Mälardalen som vi redan 2012 skrev en avsiktsförklaring om, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

– Vi krymper Mälardalen. Det kommer att bli enklare att arbetspendla inom hela östra Sverige. Det markerar också att det är de sex landstingen och regionerna som själva tar ansvar för regionaltrafiken och kan därför utlova ett bra trafikutbud i regionen också över tid.

Den utökade trafiken innebär bland annat fler tåg i rusningstrafik, morgon och eftermiddag mot Stockholm. Det blir tre nya turer mellan Örebro och Stockholm via Eskilstuna med ett tåg i halvtimmen från Örebro till Stockholm morgon och kväll. Det blir också två direktförbindelser från Örebro till Arlanda på morgonen och omvänt på kvällen. Även sträckan Hallsberg-Stockholm märker av förbättringarna med två nya avgångar.

Generellt kommer också priserna att sänkas för pendlare i Örebro län mot Stockholm. För att göra det möjligt för fler att arbetspendla i Mälardalen och nyttja den satsning på kollektivtrafiken som görs, införs nya pendlarbiljetter från hösten 2017.

Den stora förändringen är att de nya pendlarbiljetterna kommer gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, Stockholms Lokaltrafik, Upplandstrafiken, Sörmlandstrafiken, Västmanlands lokaltrafik och Östgötatrafiken. Det betyder att den som exempelvis köper en pendlarbiljett mellan Kumla och Västerås, dessutom kan göra en anslutningsresa med stadsbussarna i Västerås utan att behöva köpa en tilläggsbiljett.

,