Priserna på fritidshus i länet ökar

fritidshus

Nu har fritidshusmarknaden kommit igång runt om i hela Sverige. På fem år har priserna på fritidshus stigit med 18 procent i Sverige som helhet. I Örebro län har priserna gått upp med 24 procent under perioden, enligt Fastighetsbyråns uppgifter.

– Efter några år med relativt stillastående priser på fritidshusmarknaden så har vi nu sett en uppgång det senaste året. De låga räntorna är en förklaring. En annan kan vara de kraftiga prisökningarna på villor och bostadsrätter. En grupp fritidshusköpare kan använda prisökningar från permanentboendet för att finansiera ett fritidshus, genom vinst eller ökad belåning, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

,