Samarbetar för lättare kontakt med myndigheter

samverkan

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro kommun och Region Örebro län har bildat ett samverkansteam för att göra det lättare att komma i kontakt med myndigheterna.

– Syftet med Samverkansteamet är att underlätta för personer som inte tidigare haft kontakt med myndigheterna eller som hamnat ”mellan stolarna”, och behöver hjälp för att komma i arbete och försörjning. Teamet fungerar som en slags lots, säger projektledaren Lisa Örnéus.

Samverkansteamet startades i december och har hittills tagit emot ett fyrtiotal ansökningar och en utvärdering visar att många känner sig hjälpta av insatsen.

– Man tycker bland annat att det varit lätt att komma i kontakt med teamet, att man fått det stöd man behövt för att komma vidare och att man kan rekommendera andra att ta kontakt med oss, säger Lisa.

Enklaste vägen att komma i kontakt med Samverkansteamet är att gå in på orebro.se/samverkansteamet och fylla i en anmälan. Där finns mer information, även på andra språk än svenska. Man kan också ta kontakt med Servicecenter på Drottninggatan 5.

Från vänster Lisa Örneus projektledare, Ewa Larsson Örebro kommun, Lena Wilander Arbetsförmedlingen, Marie-Ann Smedstad Försäkringskassan.