Candles Scandinavia fick årets ActivaDrake – ger positiv personlig feedback

candles

ActivaDraken delades ut fredag den 29 april samband Promotionfrukosten på Club 700. I år gick utmärkelsen till Candles Scandinavia. Actíva arbetar för att arbetslösa personer med problematik grundad i långvarig ohälsa eller funktionsnedsättning ska nå arbete eller utbildning. Arbetslösheten i målgruppen är mycket hög, därför är målet anställning eller utbildning en utmaning.

Motivering ActivaDraken 2016:

”Gång på gång har Candles Scandinavia visat att de i handling lever upp till sitt mål att samtliga medarbetare ska trivas och tycka att det är roligt att arbeta där. När Candles Scandinavia tagit emot arbetssökande från Actíva har de sett individen, dennes behov och förutsättningar. De är en arbetsgivare som tror på varje individ och låter det få ta tid under en arbetsträning där positiv personlig feedback får personerna att växa. De som tidigare inte har tagit till sig beröm eller känt sig trygga på en arbetsplats ser nu sina framsteg och styrkor, har fått ett förbättrat psykiskt mående och har för första gången på mycket länge lyckats hålla en stabil närvaro över en längre period. Att de har anställt personer som kommit till dem via Actíva är såklart också positivt. För andra arbetsgivare är man en förebild som inspirerar och manar till efterföljd”.