Granskning av platsannonserna – Arbetsgivare söker samma egenskaper oavsett bransch

platsannons

Motiverad, engagerad, ansvarsfull, kommunikativ och flexibel. Så är den perfekta medarbetaren, i alla fall sett till vad platsannonserna efterfrågar. Nackademin har kartlagt nästan 200 000 platsannonser, och visar i en ny rapport hur samma egenskaper återkommer – oavsett bransch och yrkesroll.

Den som läser jobbannonser på nätet eller i morgontidningen har redan sett det. Platsannonser idag liknar varandra, sett till både tonalitet och till vilka egenskaper och kompetenser arbetsgivare efterfrågar. I rapporten ”Jakten på den perfekta kompetensen”, som utbildningsföretaget Nackademin lanserar idag, får vi det svart på vitt. Samma ord förekommer i nästan hälften av alla platsannonser. Varför söker så många arbetsgivare efter i stort sett samma person?

– Vi för idag en diskussion om mångfald och diversitet på arbetsplatsen. Alla vet att det perfekta teamet består av olika kompetenser och personligheter, men platsannonserna talar sitt tydliga språk. Många arbetsgivare efterfrågar i stort sett samma egenskaper, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin. I kartläggningen ingår fem olika branscher, och trots att de skiljer sig åt rejält är det bara några få personliga egenskaper som sticker ut när arbetsgivarna kommunicerar vad de söker hos nya medarbetare. Kanske beror det på att oavsett bransch står företagen inför liknande utmaningar när det kommer till att hitta rätt kompetens. Att egenskaper som engagerad och motiverad ligger i topp kan tyda på att själva inställningen till arbetet är viktigare än faktisk kompetens. En färdighet kan man lära sig, men en inställning är något individuellt, säger Martina Lindgren.

Kartläggningen visar att det geografiskt finns vissa skillnader i vilka egenskaper arbetsgivarna efterfrågar. I Östergötland och Örebro ska medarbetaren vara organiserad, på Gotland bra på att samarbeta och i Stockholm och Uppsala självständiga.

– De geografiska skillnaderna vore intressant att gräva djupare i. Vi vet inte om de säger något om länets faktiska kultur, att vissa dominerande branscher styr statistiken eller om det finns en geografisk samsyn bland arbetsgivare kring den perfekta medarbetaren, säger Martina Lindgren.