Länsstyrelsens gåva till kungen: 10 000 meter av Kungsleden

ok Kung Carl XVI Gustaf fotograferad i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga Slottet i Stockholm i januari 2013.

ok
Kung Carl XVI Gustaf fotograferad i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga Slottet i Stockholm i januari 2013.

I dag har Länsstyrelserna och Svenska Turistföreningen överlämnat en gemensam gåva i form av ett gåvobevis på ett fadderskap inom initiativet ”Stötta Kungsleden” till H.M. Konungen. Gåvan går oavkortat till att tillgänglighetsanpassa STF Abiskojaure fjällstuga och H.M. Konungen har i och med detta blivit fadder till 10 000 meter av Kungsleden till ett värde av 250 000 kronor. Dessa pengar kommer oavkortat att gå till att tillgänglighetsanpassa STF Abiskojaure Fjällstuga i Abisko Naturreservat, Lappland, 14 kilometer in på Kungsleden.

Samtliga Länsstyrelser bidrar med 5 000 kronor vardera förutom Länsstyrelsen i Norrbotten som går in med en summa av 150 000 kronor.  Svenska Turistföreningen bidrar med motsvarande summa som Länsstyrelserna i form av arbetsinsatser.  Tillgänglighetsanpassningen kommer bland annat innebära att ramper byggs in till husen, att dörrposter breddas samt att bättre övernattningsmöjligheter skapas. En tillgänglighetsanpassning öppnar upp för rullstolsburna att på ett mer tillgängligt sätt kunna besöka fjällvärlden och njuta av Kungsleden. Planen är att anpassningen av STF Abiskojaure ska vara klart hösten 2016 med invigning vintern 2017.

– Vi har en fantastisk natur i Sverige och intresset för friluftliv är stort. Vi vill att alla ska ha lika stora möjligheter att upptäcka vår otroligt härliga natur. Därför har vi Landshövdingar tillsammans valt en present som handlar om att bevara och tillgängliggöra Kungsleden, för alla. Vi tror och hoppas på att detta är en gåva som kommer bringa glädje både för H.M. Konungen men också för svenska folket, säger Kristina Alsér, Landshövding i Kronobergs län samt doyen.

I över 100 år har människor vandrat utmed Kungsleden – ett unikt svenskt naturarv – men för att alla ska ha möjlighet att njuta av leden i många år till behöver den underhållas. 2014 startade Svenska Turistföreningen initiativet ”Stötta Kungsleden” i syfte att få så många människor som möjligt att hjälpa till att bevara den svenska fjällvärlden. Ett fadderskap för en virtuell meter på Kungsleden kostar 25 kronor.