Muf: Avskaffa första maj som allmän helgdag

avskaffa 1 maj

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag och en av Sveriges allmänna helgdagar. Detta är en dag då mängder av demonstrationer hålls i Sverige, däribland i Örebro. Traditionen med att demonstrera på första maj kan vi finna långt tillbaka i tiden. Det var en tid då arbetarna stred för sina rättigheter och för att få en mer acceptabel arbetssituation. Idag har dock första maj fått en helt annan innebörd. Detta har blivit en dag för vänsterorienterade organisationer och partier att sprida sin politiska propaganda. Helgdagar bör inte på något vis ha en politisk koppling – därför anser jag att det inte är mer än rätt att avskaffa första maj som allmän helgdag.

Första gången som svenska arbetare demonstrerade under första maj var år 1890. Då gick denna demonstration främst ut på att ställa krav på direktörerna om åtta timmars arbetsdag. Tyvärr har dagen fått en helt annan innebörd i det nutida samhället. Istället för att vara en dag i arbetarnas spår, har det blivit en dag i Socialdemokraternas händer. Första maj är den enda lagstadgande heldag som inte kan härledas av en tradition som omfattas av hela folket, utan av endast en politisk ideologi. Detta är något som verkligen bör ses över och ändras.

Det är fortfarande av stor vikt att kämpa för arbetarnas rättigheter och även för de som står utanför arbetsmarknaden. Istället för att gå demonstrationståg, hade jag hoppats på att regeringen faktiskt drivit en politik som gynnar arbetarna och de som står utanför arbetsmarknaden. Tyvärr är detta inget som sker. Idag kan vi se en situation där många ungdomar har svårt att få sitt första jobb och ett utanförskap som växer sig allt starkare runt om i landet. Detta är något som vi måste ta på allvar. För mig är jobb en frihetsfråga. Med ett jobb följer självständighet och frihet – en frihet som alla människor som bor i Sverige förtjänar att ha.

Landsomfattande helgdagar bör omfattas av alla människor och därför borde vi avskaffa första maj som allmän helgdag. Istället för att uppmuntra fler människor att lämna arbetsplatsen under den första maj för demonstrationer bör vi ständigt arbeta för att förbättra arbetsmarknaden så fler faktiskt kan få chansen att gå till jobbet.

Sara Göransson 
Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Örebro län