Integration genom handboll blir verklighet i Örebro

Örebro Sportklubb vill genom idrotten öka den sociala gemenskapen för
10-12-åringar i Örebro. ”Handboll för hjärta och hjärna” är ett nytt
treårigt projekt och för det första året får klubben 400 000 kronor ur
Allmänna arvsfonden.

– Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. Örebro
sportklubbs nya projekt är ett bra exempel på hur man kan inkludera och
engagera barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för
att mottagandet och etableringen av nyanlända, men ofta saknas pengar.
Därför finns Arvsfonden, säger enhetschefen Hans Andersson.

Genom att kombinera olika metoder och arbetssätt inom idrotten och i synnerhet handbollen, vill klubben bidra till integrationsfrämjande aktiviteter och öka den sociala gemenskapen i stadsdelarna Vivalla och Brickebacken.

Med regelbundna handbollsaktiviteter vill Örebro SK engagera minst 20 ungdomar och 1-2 ledare i varje område. I uppstartsskedet kommer seniorspelare från klubben vara ledare och metorer och i projektet vill man även utbilda nya ungdomsledare samt att engagera föräldrar till föreningslivet i Vivalla och Brickebacken.

Föräldrar och barn kommer även att delta i utbildningar om kost och näringslära samt förenings- och organisationskunskap. I projektet kommer Örebro sportklubb samarbeta med Föreningen Trädet, Partnerskap Vivalla, Vivalla Fritidsgård, Röda Korsets ungdomsförbund, Svenska Handbollsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Simon Sportklubb,
Brickebackens IF.