Nyföretagandet ökar i landet – men minskar i länet

I april ökade nyföretagandet i landet med hela 29,9 procent. Men i Örebro län minskade nyföretagandet med 4,6 procent. Totalt nyregistrerades 1 374 fler företag i april 2016 jämfört med april förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent.

I april registrerades 5 973 nya företag i hela landet jämfört med 4 599 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik. Samtliga företagsformer ökade i april och precis som tidigare är aktiebolagsformen mest populär och står för den största volymen. 17 837 nya aktiebolag har registrerats hittills i landet under 2016.

– Nyföretagandet ökade med 3,6 procent under förra året och även 2016 har inletts starkt med kraftiga ökningar både i februari och april. Hittills under 2016 har registreringen av nya företag ökat med 11,1 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län under april. Största ökningen hade Kalmar län med plus 65,1 procent och Kronobergs län med 62,3 procent. De enda län där nyföretagandet minskade var Blekinge län med minus 5,8 procent och Örebro län med minus 4,6 procent.

,