Centerpartiet arbetar för att öka mångfalden i Centerpartiet

”Trots en aktiv politik för ett samhälle som tar vara på mångfalden och underlättar för integrationen har Centerpartiet fortfarande få politiska företrädare med utomnordisk bakgrund. Det här är något som Centerpartiet i Örebro kommun nu tar krafttag för att förändra Centerpartiets mångfaldsprojekt i Örebro började efter att partiledaren Annie Lööf i mitten av 2015 hade kallat till en träff med företrädare för alla Centerpartiets kommunkretsar med anledning av den dystra mångfalden bland våra politiska företrädare i såväl riksdag, kommun som landsting/regioner”, skriver Centerpartiet i Örebro kommun.

Från Örebro kommunkrets åkte Seydou Bahngoura. Seydou satte sig och skrev ner sina tankar under hösten 2015. Kretsstyrelsen läste och tillsammans med Rådhuskansliet sjösatte i mitten på januari detta lokala “mångfaldsprojekt”. I samma veva sjösatte Centerpariet centralt ett snarlikt projekt över landet med tio utvalda pilotkommuner. Hand i hand har nu arbetet börjat inför valet 2018 att besöka, samtala och rekrytera nya människor att bli en del av partiet”.

– Det kommer kräva tuffa beslut av nomineringskommittéer framöver att man inte kan sitta förevigt på sina positioner och uppdrag om vi menar allvar med detta, säger Seydou Bahngoura projektledare för Centerpartiets lokala mångfaldsprojekt i Örebro kommun.

– När Seydou kom med sina idéer var vi i kretsstyrelsen väldigt öppna och lyhörda. Vi sköt till en budget och satte upp tuffa men förhoppningsvis nåbara och mål, säger Per-Åke Sörman ordförande för Centerpartiet i Örebro kommuns kretsstyrelse.

– Starten har varit väldigt bra med positiv respons. Mångfaldsprojektet har redan gett sex nya medlemmar varav en person invald som ersättare i en nämnd. Då har inledningen mest bestått av planering och uppförande av tiden för mångfaldsprojektet som pågår på 50 procent under hela 2016. När jag fick höra om det lokala initiativet från mina Centervänner i Örebro kommun blev jag glad och stolt. Jag bjöd upp dem till riksdagen direkt och de fick berätta om det lokala projektet, som visade sig gå hand i hand med hur vi tänkt på riksorganisationen. Det säger något om den samtid vi befinner oss i och hur centerrörelsen är redo för ett nästa steg, säger Banar Sabet, Centerpartiets nationella mångfaldsstrateg.