Grant Thornton växer – och vill anställa fler

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton växer vidare i Örebro genom rekrytering av sex medarbetare från byrån Din Ekonomi. Nyligen förvärvades även ekonomibyrån Libra Redovisning och i september sker tillträdet av förvärvade Örebro Affärskonsult. Kontoret har nu över 60 medarbetare i Örebro och öppnar upp för att bli ännu fler.

De sex medarbetarna från Din Ekonomi AB förstärker verksamheten med ekonomi- och konsulttjänster med fokus på affärsrådgivning, redovisning, ekonomi- och löneadministration. Grant Thornton tar också över kunduppdragen efter tidigare ägare.

Genom förvärvet av ekonomibyrån Libra Redovisning AB med fem anställda, inklusive en delägare, förstärks erbjudandet ytterligare och Grant Thornton kan fokusera ännu mer på att utveckla lönetjänsterna. Det är nu också klart att Grant Thornton förvärvar Örebro Affärskonsult AB med fyra anställda, inklusive en delägare. Det tillträdet kommer att ske den 1 september 2016.

– Med dessa tre förstärkningar kommer Grant Thornton till hösten att närma sig 70 medarbetare i Örebro och förstärka sin position på marknaden. Och det finns behov av ytterligare rekryteringar framöver. Vi är glada över att knyta nya duktiga medarbetare till oss genom dessa rekryteringar och förvärv. Vårt Örebrokontor förstärks när vi har ännu fler rådgivare som har stor kompetens inom vårt expertisområde som är ägarledda företag. I takt med vår tillväxt öppnar vi även upp för ytterligare rekryteringar av duktiga rådgivare och revisorer, säger Leif Ericsson, kontorschef på Grant Thornton i Örebro.